Email mmcchannel9965@gmail.com 1175 AIS 1242 Truemove H 1678 Dtac
Email mmcchannel9965@gmail.com 1175 AIS 1242 Truemove H 1678 Dtac
คิดต่อ call center

โปรเน็ต AIS 512 Kbps – 1 Mbps

เล่นเน็ต AIS 512 Kbps 89 บาท / 7 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 512 Kbps ได้ 2.5 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 95.23 บาท 7 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7354*289616# โทรออก
เล่นเน็ต AIS 1 Mbps 25 บาท / 1 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 1 Mbps ได้ 500 MB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 26.75 บาท 1 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7356*289616# โทรออก
เล่นเน็ต AIS 1 Mbps 120 บาท / 7 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 1 Mbps ได้ 2.5 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 128.40 บาท 7 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7357*289616# โทรออก
เล่นเน็ต AIS 1 Mbps 350 บาท / 30 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 1 Mbps ได้ 7.5 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 374.50 บาท 30 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7358*289616# โทรออก

โปรเน็ต AIS 4 Mbps

เล่นเน็ต AIS 4 Mbps 32 บาท / 1 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 4 Mbps ได้ 1 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 34.24 บาท 1 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7359*289616# โทรออก
เล่นเน็ต AIS 4 Mbps 120 บาท / 7 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 4 Mbps ได้ 7 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 235.40 บาท 7 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7360*289616# โทรออก
เล่นเน็ต AIS 4 Mbps 650 บาท / 30 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 4 Mbps ได้ 20 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 695.50 บาท 30 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7361*289616# โทรออก

>

โปรเน็ต AIS 6 Mbps

เล่นเน็ต AIS 6 Mbps 45 บาท / 1 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 6 Mbps ได้ 1.5 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 48.15 บาท 1 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7362*289616# โทรออก
เล่นเน็ต AIS 6 Mbps 270 บาท / 7 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 6 Mbps ได้ 9 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 288.90 บาท 7 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7363*289616# โทรออก
เล่นเน็ต AIS 6 Mbps 850 บาท / 30 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 6 Mbps ได้ 25 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 909.50 บาท 30 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7364*289616# โทรออก

>

โปรเน็ต AIS 10 Mbps

เล่นเน็ต AIS 10 Mbps 55 บาท / 1 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 10 Mbps ได้ 2 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 58.85 บาท 1 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7365*289616# โทรออก
เล่นเน็ต AIS 10 Mbps 330 บาท / 7 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 10 Mbps ได้ 14 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 353.10 บาท 7 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7366*289616# โทรออก
เล่นเน็ต AIS 10 Mbps 1,100 บาท / 30 วัน
กดสมัครเลย
รายละเอียด : เล่นเน็ต 10 Mbps ได้ 33 GB จากนั้นสนุกได้ไม่อั้นด้วย 128 Kbps ค่าบริการ 1,177 บาท 30 วัน (ราคารวมภาษี) กดเลย *777*7367*289616# โทรออก